Boek ranglijsten50 Philosophy Classics

Literaire prijzen via omslag

Werken (49)

TitelsVolgorde
The Analects door Confucius
Bullsh!t een traktaat door Harry G. Frankfurt
The Ego Trick door Julian Baggini
An Essay Concerning Human Understanding door John Locke
De essays door Michel de Montaigne
Ethica door Benedictus de Spinoza
Ethica door Aristotle
Fenomenologie van de geest door G. W. F. Hegel
Free Will door Sam Harris
Gedachten door Blaise Pascal
An Introduction to the Principles of Morals and Legislation door Jeremy Bentham
Kritiek van de zuivere rede door Immanuel Kant
Language, Truth and Logic door A. J. Ayer
The Life You Can Save: How to Do Your Part to End World Poverty door Peter Singer
Living in the End Times door Slavoj Žižek
The Logic of Scientific Discovery door Karl R. Popper
Het maatschappelijk verdrag, of Beginselen der staatsinrichting door Jean-Jacques Rousseau
Meditaties over de eerste filosofie waarin het bestaan van God en het onderscheid tussen menselijke ziel en lichaam worden bewezen door René Descartes
The Medium is the Massage: An Inventory of Effects door Marshall McLuhan
Het menselijk inzicht een onderzoek naar het denken van de mens door David Hume
De menselijke conditie door Hannah Arendt
Naming and Necessity door Saul A. Kripke
Nature of the Second Sex door Simone de Beauvoir
On Duties door Marcus Tullius Cicero
Ons feilbare denken door Daniel Kahneman
Over het geluk door Epicurus
Over vrijheid door John Stuart Mill
Philosophical Investigations door Ludwig Wittgenstein
Pragmatisme een nieuwe naam voor enkele oude denkwijzen door William James
Rechtvaardigheid wat is de juiste keuze? door Michael J. Sandel
De Republiek door Plato
De scheppende evolutie door Henri Bergson
Simulacra and Simulation door Jean Baudrillard
The Sovereignty of Good door Iris Murdoch
Spreuken door Heraclitus
De structuur van wetenschappelijke revoluties door Thomas S. Kuhn
Theodicy: Essays on the Goodness of God, the Freedom of Man, and the Origin of Evil door Gottfried Wilhelm Leibniz
Een theorie van rechtvaardigheid door John Rawls
Understanding Power: The Indispensable Chomsky door Noam Chomsky
De verovering van het geluk door Bertrand Russell
Voorbij goed en kwaad door Friedrich Nietzsche
De vorst door Niccolò Machiavelli
Vrees en beven door Søren Kierkegaard
De wereld als wil en voorstelling door Arthur Schopenhauer
Wholeness and the Implicate Order door David Bohm
De woorden en de dingen een archeologie van de menswetenschappen door Michel Foucault
Zijn en tijd door Martin Heidegger
De zwarte zwaan de impact van het hoogst onwaarschijnlijke door Nassim Nicholas Taleb
Het zijn en het niet door Jean-Paul Sartre