Boek ranglijstenBooks That Changed the World

Literaire prijzen via omslag

Werken (48)

TitelsVolgorde
Het Achterhuis door Anne Frank
Basic Writings of St. Thomas Aquinas: (Volume 2) door Thomas Aquinas
De beginselen der wetenschappelijke bedrijfsleiding door Frederick Winslow Taylor
Bhagavad Gita door Barbara Stoler Miller
Die Bibel (German Edition) door Martin Luther
Discourse on Method and Related Writings door René Descartes
De droomduiding door Sigmund Freud
De economie van de overvloed door John Kenneth Galbraith
An Essay on the Principle of Population door Thomas Robert Malthus
The Federalist Papers door Alexander Hamilton
The General Theory of Employment, Interest, and Money door John Maynard Keynes
Gezond verstand, common sense gericht tot de inwoners van Amerika door Thomas Paine
De Heilige Qor'aan: Arabisch - Nederlands door Anonymous
De hut van oom Tom door Harriet Beecher Stowe
Interlinear Greek-English New Testament: King James version: With Greek-English Lexicon and New Testament Synonyms door George Ricker Berry
De Jodenstaat poging tot een moderne oplossing van het joodse vraagstuk door Theodor Herzl
THE JOURNAL OF CHRISTOPHER COLUMBUS - His own account of the extraordinary voyage to discover the New World door Christopher Columbus
Het kapitaal door Karl Marx
De kunst van het oorlogvoeren door Sun Tzu
Libido in transformatie door C. G. Jung
Magna Carta door King John of England
The Meaning of Relativity door Albert Einstein
Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave door Frederick Douglass
Non-Violent Resistance (Satyagraha) door M. K. Gandhi
On the Revolutions of the Heavenly Spheres door Nicolaus Copernicus
Over de democratie in Amerika door Alexis de Tocqueville
Over het ontstaan van soorten door natuurlijke selectie ofwel het bewaard blijven van rassen die in het voordeel zijn in de strijd om het bestaan door Charles Darwin
Over vrijheid door John Stuart Mill
Principia Mathematica door Isaac Newton
De Republiek door Plato
Het rode boekje door Mao Zedong
Silent Spring door Rachel Carson
The Social Contract and Discourses door Jean-Jacques Rousseau
Staat en revolutie : de marxistische leer van de staat en de taak van het proletariaat in de revolutie door V. I. Lenin
Tau-te-tsjing door Lao Tzu
De theorie van de nietsdoende klasse door Thorstein Veblen
The Thirteen Books of the Elements door Euclid
The Torah door Jewish Publication Society of America
Two Treatises of Government door John Locke
Utopia door Thomas More
A Vindication of the Rights of Woman door Mary Wollstonecraft
Voorbij goed en kwaad door Friedrich Nietzsche
De vorst door Niccolò Machiavelli
Walden door Henry David Thoreau
Walden ; Burgerlijke ongehoorzaamheid door Henry David Thoreau
The Wealth of Nations door Adam Smith
The Wealth of Nations: Books 1-3 (Penguin Classics) (Bks.1-3) door Adam Smith
De wonderen van de Orient door Marco Polo