Boek ranglijstenChristianity Today's Books of the Century

Literaire prijzen via omslag

Werken (98)

TitelsVolgorde
Het Achterhuis door Anne Frank
De adderkluwen door François Mauriac
After Virtue: A Study in Moral Theory door Alasdair MacIntyre
Agape and Eros door Anders Nygren
Alcoholics Anonymous door Alcoholics Anonymous
Een ander geluid vrouwelijke psychologie in theorie en praktijk door Carol Gilligan
The Autobiography of Malcolm X door Malcolm X
Basic Christianity door John R. W. Stott
De brief aan de Romeinen door Karl Barth
Brieven uit de hel en Schroefstrik heft het glas door C. S. Lewis
The Case for Orthodox Theology door Edward John Carnell
Christ and culture. door H. Richard Niebuhr
Christianity and Liberalism door J. Gresham Machen
Christianity and the Social Crisis in the 21st Century: The Classic That Woke Up the Church door Walter Rauschenbusch
Civilization and Its Discontents door Sigmund Freud
A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic door Stanley Hauerwas
Dagboek van een dorpspastoor door Georges Bernanos
Descent into Hell door Charles Williams
Engaging the Powers: Discernment and Resistance in a World of Domination door Walter Wink
Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation door Miroslav Volf
The Four Cardinal Virtues door Josef Pieper
Four Quartets door T. S. Eliot
Fundamentalism and American Culture door George M. Marsden
De gekruisigde God : het kruis van Christus als fundament en als kritische instantie van christelijke theologie door Jürgen Moltmann
Het geschonden geweten door Graham Greene
God, Revelation and Authority door Carl F. H. Henry
Goede mensen zijn dun gezaaid door Flannery O'Connor
De Goelag Archipel door Aleksandr Solzhenitsyn
The Gospel in a Pluralist Society door Lesslie Newbigin
Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life door Robert N. Bellah
Heerlijke nieuwe wereld door Aldous Huxley
Het heilige : een beschouwing over het irrationele in de idee van het goddelijke en de verhouding ervan tot het rationel door Rudolf Otto
Here I Stand: A Life of Martin Luther door Roland Bainton
Hirosjima door John Hersey
The Jesus I Never Knew door Philip Yancey
Jezus door de eeuwen heen zijn plaats in de cultuurgeschiedenis door Jaroslav Pelikan
Journey Inward, Journey Outward door Elizabeth O'Connor
De kanonnen van augustus de eerste oorlogsmaand van 1914 door Barbara W. Tuchman
De kloostergang door Kathleen Norris
Knowing God door J. I. Packer
De kronieken van Narnia door C. S. Lewis
Lest Innocent Blood Be Shed: The Story of the Village of Le Chambon and How Goodness Happened There door Philip Hallie
Living in Truth: 22 Essays Published on the Occasion of the Award of the Erasmus Prize to Vaclav Havel door Václav Havel
The Long Loneliness: The Autobiography of the Legendary Catholic Social Activist door Dorothy Day
The Meaning of Persons door Paul Tournier
The Mind of the Maker door Dorothy L. Sayers
The Missionary Movement in Christian History: Studies in the Transmission of Faith door Andrew F. Walls
The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation, A Contemporary Introduction to New Testament Ethics door Richard B. Hays
Mysticism door Evelyn Underhill
Nacht door Elie Wiesel
The Naked Public Square: Religion and Democracy in America door Richard John Neuhaus
The Nature and Destiny of Man: A Christian Interpretation: Human Nature & Human Destiny 2 Volume set door Reinhold Niebuhr
Old Testament theology door Gerhard von Rad
On the beach door Nevil Shute
De ontkenning van de dood de ingeboren vrees voor leven en dood als drijfveer van het menselijk handelen door Ernest Becker
Onversneden Christendom door C. S. Lewis1
De onzichtbare man door H. G. Wells
Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy door Michael Polanyi
De pest door Albert Camus
Het proces door Franz Kafka
The Prophetic Imagination door Walter Brueggemann
The Prophets door Abraham Joshua Heschel
De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme door Max Weber
The Pursuit of God door A. W. Tozer
The Quest of the Historical Jesus door Albert Schweitzer
Rijke christenen in een tijd van honger door Ronald J. Sider
A Sand County Almanac and Sketches Here and There door Aldo Leopold
Shantung Compound: The Story of Men and Women Under Pressure door Langdon Gilkey
The Sixteen Documents of Vatican II door Walter M. Abbott
The Souls of Black Folk door W. E. B. Du Bois
Spaar de spotvogels door Harper Lee
Stilte door Shūsaku Endō
De strijd van de aartsbisschop door Willa Cather
De structuur van wetenschappelijke revoluties door Thomas S. Kuhn
The Technological Society door Jacques Ellul
A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King, Jr. door Martin Luther King, Jr.
Theologie van de bevrijding door Gustavo Gutierrez
Tranen over Johannesburg : roman door Alan Paton
Transforming Mission door David Jacobus Bosch
Truth as Encounter door Emil Brunner
Uitverkoren door Chaim Potok
De varianten van religieuze ervaring : een onderzoek naar de menselijke aard door William James
Verzet en overgave brieven en aantekeningen uit de gevangenis door Dietrich Bonhoeffer
Wachten op God door Simone Weil
Waterspiegelingen door Annie Dillard
Een wereld valt uiteen door Chinua Achebe
The Wounded Healer: Ministry in Contemporary Society door Henri J. M. Nouwen
De zin van het bestaan: een inleiding tot de logotherapie door Viktor Frankl
Zwart als ik: persoonlijke ervaringen van een zwarte blanke door John Howard Griffin
Navolging door Dietrich Bonhoeffer2
Church Dogmatics door Karl Barth3
In de ban van de ring door J. R. R. Tolkien4
De politiek van het kruis : een weg om te gaan door John Howard Yoder5
Orthodoxie door G. K. Chesterton6
Louteringsberg door Thomas Merton7
Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth door Richard J. Foster8
Geheel voor Hem : overdenkingen voor elke dag door Oswald Chambers9
Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics door Reinhold Niebuhr10