Boek ranglijstenThe 100 Most Influential Books Ever Written: The History of Thought from Ancient Times to Today

Literaire prijzen via omslag

Werken (106)

TitelsVolgorde
1984 door George Orwell
De goddelijke komedie door Dante Alighieri
Hippocratic Writings (Penguin Classics) door Hippocrates9 ∙ 400 BCE
Overpeinzingen door Marcus Aurelius167 AD
I Tjing het boek der veranderingen door Richard Wilhelm1 - 14th century BCE
De vorst door Niccolò Machiavelli
Tanakh: The Holy Scriptures, The New JPS Translation According to the Traditional Hebrew Text door The Jewish Publication Society of America13th–4th century BCE
Ilias door Homer 8th – early 7th century BCE
Odyssee door Homer8th – early 7th century BCE
The Upanishads door Anonymous7th–5th century BCE
Tau-te-tsjing door Lao Tzu3rd century BCE
Avesta: The Religious Books of the Parsees. Volumes 1-3 door Arthur Henry Bleeck3rd century BCE – 3rd century CE
The Analects door Confucius5th–4th century BCE
De geschiedenis van de Peloponnesische oorlog door Thucydides5th century BCE
The Basic Works of Aristotle door Aristotle4th century BCE
Verslag van mijn onderzoek door Herodotus2 - 5th century BCE
De Republiek door Plato380 BCE
The Thirteen Books of the Elements, Vol. 1, books 1-2 door Euclid280 BCE
The Dhammapada door Anonymous252 BCE
Aeneïs door Virgil19 BCE
Leerdicht over de natuur door Titus Lucretius Carus55 BCE
The Works of Philo door C. D. Yonge1st century
The Greek New Testament door Eberhard Nestleca. 50–100 AD
De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen door Plutarch120 AD
Jaarboeken door P. Cornelius Tacitus120 AD
The Nag Hammadi Library in English door James M. Robinson2nd Century
Grondslagen van het scepticisme door Sextus Empiricus150-210 AD
Enneaden / Plotinus ; vert. en ingel. door Rein Ferwerda. Het leven van Plotinus / Porphyrius ; vert. en ingel. door Rein Ferwerda door Plotinus3rd century
Belijdenissen door Saint Augustine400 AD
De Heilige Qor'aan: Arabisch - Nederlands door al-Qur'an7th century
The Guide for the Perplexed door Moses Maimonides1190
Zohar: The Book of Enlightenment (Classics of Western Spirituality) door Daniel Chanan Matt12th century
St.Thomas Aquinas, Summa Theologica Volume I door Saint Thomas Aquinas1266–1273
Summa Theologiae door Thomas Aquinas1266–1273
The Summa Theologica of Saint Thomas Aquinas, Volume II door Daniel J. Sullivan1266–1273
Summa Theologica, Volume 3 (IIa IIae QQ. 1-148) door Thomas Aquinas1266–1273
Summa Theologica, Volume 4 (IIa IIae QQ. 149-189, IIIa QQ. 1-73) door Thomas Aquinas1266–1273
Summa Theologica, Volume 5 (IIIa QQ. 74-90, Supplement QQ. 1-99, Chart, Analytical Index) door St. Thomas Aquinas1266–1273
Lof der zotheid door Desiderius Erasmus1509
Three Treatises door Martin Luther1520
Gargantua en Pantagruel door François Rabelais1534
Institutie door John Calvin1536
On the Revolutions of the Heavenly Spheres door Nicolaus Copernicus1543
De essays door Michel de Montaigne1580
Harmonies of the World door Johannes Kepler1619
Novum organum door Francis Bacon1620
The First Folio of Shakespeare door William Shakespeare1623
Dialoog over de twee voornaamste wereldsystemen door Galileo Galilei1632
Discourse on Method / Meditations on First Philosophy door René Descartes1637
Leviathan door Thomas Hobbes1651
Philosophical Writings door Gottfried Wilhelm Leibniz1663
Gedachten door Blaise Pascal1670
Ethica door Benedictus de Spinoza1677
De Christenreis naar de eeuwigheid door John Bunyan1684
An Essay Concerning Human Understanding door John Locke1684
Principia Mathematica door Isaac Newton1687
A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge door George Berkeley1710
The New Science door Giambattista Vico1725
Traktaat over de menselijke natuur door David Hume1740
A Dictionary of the English Language door Samuel Johnson1755
Candide of Het optimisme door Voltaire1759
Encyclopedia: Selections door Denis Diderot1751-1772
Gezond verstand, common sense gericht tot de inwoners van Amerika door Thomas Paine1776
The Wealth of Nations door Adam Smith1776
Bekentenissen door Jean-Jacques Rousseau1781
Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire {abridged by Hadas} door Edward Gibbon1776-1787
Kritiek van de zuivere rede door Immanuel Kant1787
Verval en ondergang van het Romeinse Rijk door Edward Gibbon1776-1787
Traditie en vooruitgang een bloemlezing uit 'Reflections on the Revolution in France' door Edmund Burke1790
A Vindication of the Rights of Woman door Mary Wollstonecraft1792
Enquiry Concerning Political Justice and Its Influence on Modern Morals and Happiness door William Godwin1793
An Essay on the Principle of Population door Thomas Malthus1803
Fenomenologie van de geest door G. W. F. Hegel1807
De wereld als wil en voorstelling door Arthur Schopenhauer1819
Introduction to Positive Philosophy door Auguste Comte1830-1842
Over de oorlog door Carl von Clausewitz1832
Of / of een levensfragment uitgegeven door Victor Eremita door Søren Kierkegaard1843
Het communistisch manifest door Karl Marx1848
Civil Disobedience door Henry David Thoreau1849
Over het ontstaan van soorten door natuurlijke selectie ofwel het bewaard blijven van rassen die in het voordeel zijn in de strijd om het bestaan door Charles Darwin1859
Over vrijheid door John Stuart Mill1859
First Principles door Herbert Spencer1862
Experiments in Plant Hybridisation door Gregor Mendel1866
Oorlog en Vrede door Leo Tolstoy1869
A treatise on electricity and magnetism door James Clerk Maxwell1873
Zo sprak Zarathoestra door Friedrich Nietzsche1883-1885
De droomduiding door Sigmund Freud1900
Pragmatisme een nieuwe naam voor enkele oude denkwijzen door William James1908
Einstein mijn theorie : over de speciale en de algemene relativiteitstheorie door Albert Einstein1916
The Mind and Society: A Treatise on General Sociology door Vilfredo Pareto1916
Psychologische typen door C. G. Jung1921
Ik en gij door Martin Buber1923
Het proces door Franz Kafka1925
The Logic of Scientific Discovery door Karl R. Popper1934
The General Theory of Employment, Interest, and Money door John Maynard Keynes1936
De weg naar moderne slavernij waarheen leidt de huidige economische crisis ? door F. A. Hayek1943
Het zijn en het niet door Jean-Paul Sartre1943
Cybernetics, or, Control and Communication in the Animal and the Machine door Norbert Wiener1948
De tweede sekse door Simone de Beauvoir1948
Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon : een objectief onpartijdige beschouwing over het leven der mensen door G. I. Gurdjieff1950
Philosophical Investigations door Ludwig Wittgenstein1953
Syntactic Structures door Noam Chomsky1957
De structuur van wetenschappelijke revoluties door Thomas S. Kuhn1962
De mystieke vrouw door Betty Friedan1963
Het rode boekje door Mao Tse-Tung1966
Beyond Freedom & Dignity door B. F. Skinner1971