Boek ranglijstenThe Hundred Most Influential Books Since the War

Literaire prijzen via omslag

Werken (98)

TitelsVolgorde
Het boek van de lach en de vergetelheid door Milan Kundera1980s and beyond
The Capitalist Revolution: Fifty Propositions About Prosperity, Equality, and Liberty door Peter L. Berger1980s and beyond
The Future of Democracy: A Defence of the Rules of the Game door Norberto Bobbio1980s and beyond
Het heelal door Stephen Hawking1980s and beyond
Is dit een mens door Primo Levi [1950]
Living in Truth: 22 Essays Published on the Occasion of the Award of the Erasmus Prize to Vaclav Havel door Václav Havel1980s and beyond
Memoirs door Raymond Aron1980s and beyond
Nations and Nationalism door Ernest Gellner1980s and beyond
De nieuwe geest van de keizer door Roger Penrose1980s and beyond
Philosophy and the Mirror of Nature door Richard Rorty1980s and beyond
Reinheid en gevaar door Mary Douglas [1960]
Resources, Values, and Development: Expanded Edition door Amartya Sen1980s and beyond
Spheres Of Justice: A Defense Of Pluralism And Equality door Michael Walzer1980s and beyond
De verdronkenen en de geredden : essays door Primo Levi1980s and beyond
De wisselkoers van de macht de economische en militaire opkomst en neergang van de grote mogendheden tussen 1500 en 2000 door Paul Kennedy1980s and beyond
World of Economics door John Eatwell1980s and beyond
1984 door George Orwell1940s
De angst voor vrijheid door Erich Fromm1940s
Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, 1933-1944 door Franz L. Neumann1940s
De boerderij der dieren door George Orwell1940s
Dialectiek van de Verlichting filosofische fragmenten door Max Horkheimer1940s
The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time door Karl Polanyi1940s
Handboek economie door Paul A. Samuelson1940s
The Historian's Craft door Marc Bloch1940s
The idea of history door R. G. Collingwood1940s
Kapitalisme, socialisme en democratie door Joseph A. Schumpeter1940s
The Managerial Revolution: What is Happening in the World door James Burnham1940s
Het menselijk tekort door André Malraux1940s
De Middellandse Zee door Fernand Braudel1940s
The Myth of Sisyphus and Other Essays door Albert Camus1940s
Nacht in de middag door Arthur Koestler1940s
Nature of the Second Sex door Simone de Beauvoir1940s
The open society and its enemies door Karl Popper1940s
Over het existentialisme door Jean-Paul Sartre1940s
Der philosophische Glaube door Karl Jaspers1940s
Power Politics door Martin Wight1940s
De vreemdeling door Albert Camus1940s
Beelden en symbolen door Mircéa Eliade1950s
Combats pour l'histoire door Lucien Febvre1950s
Dokter Zjivago door Boris Pasternak1950s
De economie van de overvloed door John Kenneth Galbraith1950s
De geknechte geest door Czesław Miłosz1950s
The God That Failed door Richard Crossman1950s
The Lonely Crowd door David Riesman1950s
Memoires over de Tweede Wereldoorlog door Winston S. Churchill1950s
Models of Man: Social and Rational- Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a Social Setting door Herbert A. Simon1950s
Mythologieën door Roland Barthes1950s
Natural Right and History door Leo Strauss1950s
The new class; an analysis of the communist system door Milovan Djilas1950s
The Opium of the Intellectuals door Raymond Aron1950s
Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power door Karl Wittfogel1950s
The Origins of Totalitarian Democracy door J.L. Talmon1950s
The Origins of Totalitarianism door Hannah Arendt1950s
Philosophical Investigations door Ludwig Wittgenstein1950s
The Presentation of Self in Everyday Life door Erving Goffman1950s
The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages door Norman Cohn1950s
Social Choice and Individual Values door Kenneth J. Arrow1950s
The Struggle for Mastery in Europe: 1848-1918 door Alan J. P. Taylor1950s
A study of history door Arnold Joseph Toynbee1950s
Het trieste der tropen reisverslag van een antropoloog door Claude Lévi-Strauss1950s
The Two Cultures and a Second Look: An Expanded Version of the Two Cultures and the Scientific Revolution door C.P. Snow1950s
De boeren van de Languedoc door Emmanuel Le Roy Ladurie1960s
Capitalism and Freedom: Fortieth Anniversary Edition door Milton Friedman1960s
The Concept of Law door H. L. A. Hart1960s
The Constitution of Liberty door F. A. Hayek1960s
Dagboek, een keuze uit zijn dagboekaantekeningen 1935-1951 door Albert Camus1960s
Dood en leven van grote Amerikaanse steden door Jane Jacobs1960s
Economic Backwardness in Historical Perspective door Alexander Gerschenkron1960s
Eichmann in Jeruzalem de banaliteit van het kwaad door Hannah Arendt1960s
The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties door Daniel Bell1960s
Four Essays on Liberty door Isaiah Berlin1960s
Gandhi's Truth: On the Origins of Militant Nonviolence door Erik H. Erikson1960s
Herinneringen, dromen, gedachten door C. G. Jung1960s
Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason door Michel Foucault1960s
The Making of the English Working Class door E. P. Thompson1960s
Massa en macht door Elias Canetti1960s
Over agressie bij dier en mens door Konrad Lorenz1960s
The Politics of Cultural Despair: A Study in the Rise of the Germanic Ideology door Fritz R. Stern1960s
Selections from the Prison Notebooks door Antonio Gramsci1960s
The Strategy of Conflict door Thomas C. Schelling1960s
De structuur van wetenschappelijke revoluties door Thomas S. Kuhn1960s
Who Governs?: Democracy and Power in an American City door Robert A. Dahl1960s
Het wilde denken door Claude Lévi-Strauss1960s
Anarchy, State, and Utopia door Robert Nozick1970s
Christen zijn door Hans Küng1970s
The Cultural Contradictions of Capitalism door Daniel Bell1970s
Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States door Albert O. Hirschman1970s
The Foundations of Modern Political Thought door Quentin Skinner1970s
The Gulag Archipelago, 1918-1956, part I-IV door Aleksandr Solzhenitsyn1970s
Hou het klein : een economische studie waarbij de mens weer meetelt door E. F. Schumacher1970s
The Interpretation of Cultures: Selected Essays door Clifford Geertz1970s
The Joyless Economy: The Psychology of Human Satisfaction door Tibor Scitovsky1970s
Main Currents of Marxism : Its Rise, Growth, and Dissolution [3-volume set] door Leszek Kolakowski1970s
The Messianic Idea in Judaism: And Other Essays on Jewish Spirituality door Gershom Scholem1970s
De ondergang van de magische wereld godsdienst en magie in Engeland 1500-1700 door Keith Thomas1970s
Russische denkers door Isaiah Berlin1970s
Taking Rights Seriously door Ronald Dworkin1970s
Een theorie van rechtvaardigheid door John Rawls1970s