Boek ranglijstenThe Modern Library's 100 Best Nonfiction: The Board's List

Literaire prijzen via omslag

Werken (100)

TitelsVolgorde
The Education of Henry Adams door Henry Adams1
De varianten van religieuze ervaring : een onderzoek naar de menselijke aard door William James2
Uit slavernij in vrijheid door Booker T. Washington3
Een kamer voor jezelf door Virginia Woolf4
Silent Spring door Rachel Carson5
Selected Essays door T. S. Eliot6
De dubbele helix hoe ik de sleutel tot de erfelijkheid ontdekte en daarmee de Nobelprijs won door James D. Watson7
Geheugen, spreek een autobiografie herzien door Vladimir Nabokov8
The American Language: An Inquiry into the Development of English in the United States door H. L. Mencken9
The General Theory of Employment, Interest, and Money door John Maynard Keynes10
The Lives of a Cell: Notes of a Biology Watcher door Lewis Thomas11
The Frontier in American History door Frederick Jackson Turner12
Black Boy door Richard Wright13
Aspects of the Novel door E. M. Forster14
The Civil War: A Narrative door Shelby Foote15
De kanonnen van augustus de eerste oorlogsmaand van 1914 door Barbara W. Tuchman16
The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays door Isaiah Berlin17
The Nature and Destiny of Man: A Christian Interpretation: Human Nature & Human Destiny 2 Volume set door Reinhold Niebuhr18
Een geboren Amerikaan door James Baldwin19
De autobiografie van Alice B. Toklas door Gertrude Stein20
The Elements of Style door William Strunk Jr.21
An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy door Gunnar Myrdal22
Principia Mathematica (3-volume set) door Alfred North Whitehead23
De mens gemeten door Stephen Jay Gould24
The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition door Meyer H. Abrams25
The Art of the Soluble: Creativity and Originality in Science door P. B. Medawar26
The Ants door Bert Hölldobler27
Een theorie van rechtvaardigheid door John Rawls28
Kunst en Illusie door E. H. Gombrich29
The Making of the English Working Class door E. P. Thompson30
The Souls of Black Folk door W. E. B. Du Bois31
Principia Ethica door G. E. Moore32
The Philosophy of Civilization door Albert Schweitzer33
On Growth and Form door D'Arcy Wentworth Thompson34
Ideas and Opinions door Albert Einstein35
The Age of Jackson door Arthur M. Schlesinger, Jr.36
The Making of the Atomic Bomb door Richard Rhodes37
Black Lamb and Grey Falcon: A Journey through Yugoslavia door Rebecca West38
Autobiografieën door William Butler Yeats39
Science and civilization in China door Joseph Needham40
Dat hebben we gehad door Robert Graves41
Saluut aan Catalonië door George Orwell42
The Autobiography of Mark Twain door Mark Twain43
Children of Crisis: A Study of Courage and Fear door Robert Coles44
A Study of History, 1: Introduction; The Geneses of Civilizations, Part 1 door Arnold J. Toynbee45
De economie van de overvloed door John Kenneth Galbraith46
Present at the Creation: My Years in the State Department door Dean Acheson47
The Great Bridge: The Epic Story of the Building of the Brooklyn Bridge door David McCullough48
Patriotic Gore: Studies in the Literature of the American Civil War door Edmund Wilson49
Samuel Johnson door W. Jackson Bate50
The Autobiography of Malcolm X door Malcolm X51
Pure klasse door Tom Wolfe52
Eminent Victorians door Lytton Strachey53
Working: People Talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do door Studs Terkel54
Het duister zichtbaar : verslag van een voorbijgaande gekte door William Styron55
The Liberal Imagination door Lionel Trilling56
De Tweede Wereldoorlog door Winston S. Churchill57
Een lied van Afrika door Karen Blixen58
Jefferson and His Time (6 Volume Set) door Dumas Malone59
In the American Grain door William Carlos Williams60
Cadillac Desert: The American West and Its Disappearing Water door Marc Reisner61
The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance door Ron Chernow62
The Sweet Science door A. J. Liebling63
The open society and its enemies door Karl Popper64
De geheugenkunst door Frances A. Yates65
Religie en de opkomst van het kapitalisme een historische studie door R. H. Tawney66
A Preface to Morals door Walter Lippmann67
De poort van de Hemelse Vrede de Chinezen en hun revolutie 1895-1980 door Jonathan D. Spence68
De structuur van wetenschappelijke revoluties door Thomas S. Kuhn69
The Strange Career of Jim Crow door C. Vann Woodward70
The Rise of the West: A History of the Human Community door William H. McNeill71
De gnostische evangeliën door Elaine Pagels72
James Joyce door Richard Ellmann73
Florence Nightingale door Cecil Woodham-Smith74
The Great War and Modern Memory door Paul Fussell75
The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects door Lewis Mumford76
Battle Cry of Freedom: The Civil War Era door James M. McPherson77
Waarom wij niet langer kunnen wachten door Martin Luther King, Jr.78
The Rise of Theodore Roosevelt door Edmund Morris79
Iconologische studies door Erwin Panofsky80
The Face of Battle door John Keegan81
The Strange Death of Liberal England door George Dangerfield82
Vermeer (Barnes & Noble Art Series) door Lawrence Gowing83
A Bright Shining Lie: John Paul Vann and America in Vietnam door Neil Sheehan84
De nacht achterna vlucht over Afrika door Beryl Markham85
De jongen die ik was door Tobias Wolff86
Apologie van een wiskundige door G. H. Hardy87
Six Easy Pieces: Essentials of Physics Explained by Its Most Brilliant Teacher door Richard P. Feynman88
Waterspiegelingen door Annie Dillard89
De gouden tak over mythen, magie en religie door James George Frazer90
Shadow and Act door Ralph Ellison91
The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York door Robert A. Caro92
The American Political Tradition and the Men Who Made it door Richard Hofstadter93
The Contours of American History door William Appleman Williams94
The Promise of American Life door Herbert Croly95
In koelen bloede door Truman Capote96
The Journalist and the Murderer door Janet Malcolm97
The Taming of Chance door Ian Hacking98
Operating Instructions: A Journal of My Son's First Year door Anne Lamott99
Melbourne door David Cecil100