Museum!

Deze groep is officieel gaan sluimeren. Zo gaat dat. Als je deze groep wilt laten herleven, of een nieuwe groep maken over het zelfde onderwerp ga naar deze pagina.

Books on museums, museums on books, museums in books, books in museums, in short: about every imaginable relationship between a book and a museum.

Related Tags: Museums, Museum Catalogs, Museum Guides, Museum Studies, Metropolitan Museum of Art

Related Subjects: Museums, Museums and Philosophy, Museums and Fiction

This is a feature balloon