Tabellen en grafieken over de bibliotheek van Arundel_Ida