Book Awards for Dreigiau

Awards given to books in Dreigiau's library

Alle boekenPas aan
Samenvatting: 397 Prijzen.

1,000 Books to Read Before You Die Page-A-Day Calendar 2021 (Engels)

10 non-fiction книг, рекомендованных журналу Slon (Russisch)

The 100 best books of the 21st century by The Guardian (Russisch)

100 best novels written in English (Engels)

100 Books in Literary Oregon, 1800-2000 (Engels, Russisch)

100 Books That Shaped World History (Duits, Engels, Russisch)

100 Books to Read in a Lifetime (Russisch)

100 der besten Romane von den großen Erzählern des 20. Jahrhunderts (Russisch)

100 Essential New England Books (Engels, Russisch)

The 100 Favorite Novels of Librarians (Duits, Frans, Engels)

The 100 Most Influential Books Ever Written: The History of Thought from Ancient Times to Today (Frans, Engels, Noors, Spaans, Russisch)

100 Must-Read Classics By Women (Russisch)

100 книг зарубежных авторов, рекомендуемых к самостоятельному прочтению (Russisch)

100 книг, которые должен прочитать каждый по мнению Дмитрия Быкова (Engels, Russisch)

100 лучших книг по версии Дистопии (Engels, Russisch)

100 лучших книг по версии журнала "Marie Claire" (Engels, Russisch)

100 лучших романов XXI века по версии журнала "Афиша" (Russisch)

100 романов по версии редакции "НГ-Ex libris" (Russisch)

1000 Books to Read Before You Die (Duits, Engels)

1000 лучших произведений мировой худ. литературы в русских переводах, рекомендованных для комплектования школьной библиотеки (Duits, Engels, Russisch)

1001 boeken die je gelezen moet hebben! (Nederlands)

1001 Books You Must Read Before You Die (Duits, Frans, Engels, Noors, Russisch)

1001 böcker du måste läsa innan du dör (Zweeds, Duits, Engels, Russisch)

1001 Children's Books You Must Read Before You Grow Up (Duits, Frans, Engels, Noors, Russisch)

1001 Comics You Must Read Before You Die (Engels, Russisch)

125 Great Southern Books (Engels, Russisch)

16 Of The Best Science Books of All Time (Russisch)

1898 C.K. Shorter List of Best 100 Novels (Engels)

20 academic books that shaped modern Britain (Russisch)

200 лучших нон-фикшн книг по версии журнала "Афиша" (Russisch)

30 Nonfiction Books That Are Sure to Make You Smarter (Russisch)

365 Books by Women Authors (Engels, Russisch)

5 книг Постнауки (Russisch)

The 50 Most Essential Works Of Jewish Fiction Of The Last 100 Years (Engels, Russisch)

50 Plus One Great Books You Should Have Read (Frans, Engels)

50 States of Literature (Russisch)

500 Great Books by Women (Frans, Engels, Russisch)

501 Must-Read Books (Duits, Frans, Engels, Noors, Russisch)

66 Bücher, von denen alle sagen, dass du sie gelesen haben musst (Duits, Engels)

AbeBooks: 50 Essential Historical Fiction Books (Duits, Engels)

Abraham Lincoln Illinois High School Book Award Nominee (Duits, Frans, Engels, Spaans, Russisch)

Academy Award for Writing Adapted Screenplay (Engels, Russisch)

Academy Award for Writing Adapted Screenplay Nominee (Duits, Frans, Engels, Russisch)

AISLE Read-Aloud Books Too Good To Miss (Duits, Engels)

ALA 100 Most Frequently Challenged Books of 1990-1999 (Duits, Frans, Engels, Russisch)

ALA 100 Most Frequently Challenged Books of 1990-2000 (Duits, Frans, Engels, Russisch)

ALA 100 Most Frequently Challenged Books of 2000-2009 (Engels)

ALA Best Books for Young Adults (Duits, Frans, Engels, Noors, Spaans, Russisch)

ALA Most Frequently Challenged Books (Engels)

ALA Notable Books for Adults (Engels, Russisch)