Insignes voor Shortride

Zie de WikiThing pagina voor uitleg over Helper-insignes.

goud Auteurscombinatie voor hulp bij het combineren van auteursnamen (4,494)

goud Auteursafbeeldingen voor hulp bij het verstrekken van afbeeldingen en foto's van auteurs (3,118)

goud Boekwinkels voor het toevoegen van nieuwe boekwinkels en beurzen/festivals aan LibraryThing In de buurt (951)

goud Algemene kennis voor bijdragen aan Algemene Kennis (87,038)

goud Auteurs splitsen voor het opsplitsen van auteurs met dezelfde naam in afzonderlijke auteurs (2,309)

goud Evenementen voor het toevoegen van evenementen aan LibraryThing In de buurt (353)

goud Helper voor algemene bijdragen aan LibraryThing (94,921)

goud Bibliotheken voor het toevoegen van nieuwe bibliotheken aan LibraryThing In de buurt (1,218)

goud Link Adding voor het toevoegen van weblinks (20,038)

goud Afbeeldingsalarmering voor hulp bij het waken over LibraryThing's afbeeldingen van auteurs en locaties (330)

goud Gepubliceerde Recensies voor het verrijken van LibraryThing door gepubliceerde reviews toe te voegen (2,804)

goud Locatiecombinaties voor het combineren van Librarything In de buurt locaties (68)

goud Werk auteur bewerken voor het verbeteren van auteurs van werken (29,436)

goud Werkcombinatie voor hulp bij het onderhouden van het auteurswerkensysteem in LibraryThing (23,079)

goud Werkrelaties voor het toevoegen van relaties tussen werken (3,594)

goud Werkafzondering voor hulp bij het onderhouden van LibraryThing's systeem van werken (2,242)

zilver Auteurspreventie voor hulp bij het voorkomen van verkeerde auteurscombinaties (326)

zilver Combinatie Mogelijkheden voor combineren en andere hulp bij mogelijke combinaties. (318)

zilver Nieuwe Series voor bijdragen aan het nieuwe series systeem. (213)

brons Omslag uploaden voor het uploaden van omslagen die andere leden kunnen gebruiken (13)

brons Verdelger voor het melden van bugs die opgelost zijn (3)

brons Locatie koppelen voor hulp bij het koppelen van adressen aan locaties (5)

brons Stemmen: afbeeldingen afvlaggen voor het stemmen bij afgevlagde afbeeldingen (48)

medaille Abe Award voor hulp bij het linken van LibraryThing aan Abebooks.com

medaille OmslagRaden voor het spelen van het spel OmslagRaden

medaille Fiver voor leden die vijf jaar op de site zijn.

medaille Tenner voor leden die tien jaar op de site zijn.

medaille Fifteener voor leden die vijftien jaar op de site zijn.