Trefwoord detailsTrilogy: Lord of the Rings

Aliases 2
Vertalingen 0
Samenvoegen/scheiden
Algemene kennis

Trefwoord aliasses

Trefwoordvertaling

LibraryThing leden kunnen helpen met het vertalen van trefwoorden in de talen van alle LibraryThing sites. Lees er hier meer over. Beoordeel vertalingen van leden hier.

Samenvoegen trefwoorden

Common Knowledge

Lees dit eerst.

LibraryThing tags are composed of aliases, with one alias chosen as the representative or "main" alias. By default, the main alias is the most common English form, calculated from both the number of users and uses. The "Canonical form" allows members to override the most common form, when the most common form is manifestly incorrect or not in English. Members have written comprehensive guidelines for the use of the "Canonical form" field, as well as tag combination.

Omdat het combineren van trefwoorden leidt tot veranderingen op systeemniveau, worden besluiten daarover via stemming genomen. Zie de richtlijnen over hoe en wanneer het stemmen wordt beƫindigd en de combinatie van kracht wordt.

Canonieke vorm

Gangbare versie van trefwoord

Warnings and Disambiguations

Gebruik dit veld om andere helpers te helpen. Lees het voor je iets doet.

Beschrijving
Dit is een algemene beschrijving, geen bespreking.