Trefwoord detailsdark+fantasy&norefer=1

aliassen 2
Vertalingen 0
Samenvoegen/scheiden
Algemene kennis

Trefwoord aliasses

TrefwoordLedenToepassingen
Dark+fantasy&norefer=100
dark+fantasy&norefer=100

Trefwoordvertaling

LibraryThing leden kunnen helpen met het vertalen van trefwoorden in de talen van alle LibraryThing sites. Lees er hier meer over. Beoordeel vertalingen van leden hier.

Samenvoegen trefwoorden

Common Knowledge

Lees dit eerst.

LibraryThing-trefwoorden zijn samengesteld uit aliassen, waarbij één alias is gekozen als representatieve of "hoofd"-alias. Standaard is de hoofdalias de meest voorkomende Engelse vorm, berekend op basis van zowel het aantal gebruikers als het gebruik. Met de "Canonieke vorm" kunnen leden de meest voorkomende vorm overschrijven, wanneer de meest voorkomende vorm kennelijk onjuist is of niet in het Engels is. Leden hebben uitgebreide richtlijnen geschreven voor het gebruik van het veld "Canonieke vorm" alsook de combinatie van trefwoorden.

Omdat het combineren van trefwoorden leidt tot veranderingen op systeemniveau, worden besluiten daarover via stemming genomen. Zie de richtlijnen over hoe en wanneer het stemmen wordt beëindigd en de combinatie van kracht wordt.

Canonieke vorm

Gangbare versie van trefwoord

Waarschuwingen en ondubbelzinnigheden

Gebruik dit veld om andere helpers te helpen. Lees het voor je iets doet.

Beschrijving
Dit is een algemene beschrijving, geen bespreking.