Happy Birthday Holmes!

DiscussieBaker Street and Beyond

Sluit je aan bij LibraryThing om te posten.

Happy Birthday Holmes!

Dit onderwerp is gemarkeerd als "slapend"—het laatste bericht is van meer dan 90 dagen geleden. Je kan het activeren door een een bericht toe te voegen.

1Enodia
jan 6, 2008, 2:57pm

happy 154th birthday to the World's Greatest Detective!

i hope Mrs. Hudson has something special in order for supper.

we'll be opening a nice bottle of claret here and toasting... to your health!

2aluvalibri
jan 6, 2008, 5:05pm

Happy birthday, o great one!!!!!!!!!!!!!!

3benjclark
jan 6, 2010, 5:04pm

It's that special day again! Happy Birthday Mr. Holmes!

4aluvalibri
jan 6, 2010, 5:04pm

Happy happy birthday!

5Enodia
jan 6, 2010, 5:17pm

Happy Birthday Holmes!!! i hope you are enjoying your retirement and your bees.

and i believe i was incorrect when i started this thread... Holmes would've been 156 then, making him 158 today.

6Enodia
jan 6, 2015, 10:26pm

Happy 163rd Holmes!

Aansluiten om berichten te kunnen plaatsen