StartGroepenDiscussieVerkennenTijdgeest
Doorzoek de site
Onze site gebruikt cookies om diensten te leveren, prestaties te verbeteren, voor analyse en (indien je niet ingelogd bent) voor advertenties. Door LibraryThing te gebruiken erken je dat je onze Servicevoorwaarden en Privacybeleid gelezen en begrepen hebt. Je gebruik van de site en diensten is onderhevig aan dit beleid en deze voorwaarden.
Hide this

Resultaten uit Google Boeken

Klik op een omslag om naar Google Boeken te gaan.

Bezig met laden...

De goddelijke komedie : Hel

door Dante Alighieri

Andere auteurs: Zie de sectie andere auteurs.

Reeksen: De goddelijke komedie (1)

LedenBesprekingenPopulariteitGemiddelde beoordelingDiscussies / Aanhalingen
21,785204144 (4.07)1 / 482
Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.… (meer)
  1. 01
    Soul Retrievers door David Burton (Skylles)
    Skylles: Explorations of Hell
Bezig met laden...

Meld je aan bij LibraryThing om erachter te komen of je dit boek goed zult vinden.

» Zie ook 482 vermeldingen

Engels (185)  Catalaans (2)  Italiaans (2)  Spaans (2)  Frans (1)  Zweeds (1)  Nederlands (1)  Duits (1)  Slowaaks (1)  Portugees (Brazilië) (1)  Portugees (Portugal) (1)  Alle talen (198)
Eerste zin: "Op het midden van den weg onzes levens, hervond ik mij in een donker woud, omdat de Rechte Weg verloren was."

P. 99: "Er is een plaats in de Hel, genaamd de Buidelen des kwaads, geheel van steen van de kleur van ijzerroest eveneens als de cirkel, die haar van rondom omgeeft."

Laatste zin: "De gids en ik, langs dien verborgen weg kwamen wij daar om weder te keeren tot de lichte wereld; en zonder ons te bekommeren om eenige rust stegen wij, hij eerst en ik de tweede, zoolang tot ik van de schoone zaken, die de Hemel draagt, iets zag door een ronde opening: en daar kwamen wij weer naar buiten om weder te zien de sterren."

Het verhaal (Wikipedia)

Proloog

Op Goede Vrijdag van het jaar 1300 is Dante 35 jaar oud, "Op het midden van ons levenspad" (canto 1:1). Hij is verdwaald in een donker woud, dat een allegorie is voor een diepe persoonlijke crisis, en mogelijk voor het beramen van zelfmoord; in canto 13 worden de zelfmoordenaars gestraft in een woud. Hij wordt belaagd door wilde dieren, die symbool staan voor zijn zonden: een panter symboliseert de lust, een leeuw de hoogmoed en een wolvin de hebzucht. Hij wordt gered door zijn jeugdliefde Beatrice en Vergilius (canto 2), die hem de weg wijzen.

Vergilius en Dante betreden de hel door een poort met daarop een negenregelige spreuk, waarvan de laatste regel beroemd is geworden: "Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt" (Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate; canto 3).
Indeling van de hel

De hel is ingedeeld in negen kringen. De buitenste kringen worden bevolkt door overledenen die zich schuldig gemaakt hebben aan incontinentia, het onvermogen om hun driften en lusten te bedwingen, de binnenste door de geweldplegers en bedriegers. De scheiding tussen deze twee groepen wordt gevormd door de muren van de stad Dis, die het binnenste van de hel insluiten, en de rivier de Styx die daaromheen stroomt. In de aller-diepste krocht van de hel, het Giudecca ("Judasput;" tevens een Italiaans woord voor Joodse wijk), zit Lucifer gevangen in het ijs.

Het zal de moderne lezer opvallen dat slechts weinig van de straffen die zondaars in de hel ondergaan met vuur te maken hebben. In de middeleeuwen werd de hel echter zelden voorgesteld als alleen een hete plek; marteling met kou werd ook vaak beschreven. Geheel in overeenstemming met deze voorstelling plaatst Dante Lucifer in een meer van ijs. Ook wordt in de hel veelal gebruikgemaakt van contrapasso's, blijkt uit de beschrijvingen.

Inferno is erg politiek van aard: Dante plaatst veel van zijn politieke tegenstanders (inclusief enkele pausen), maar ook sommige van zijn medestanders, in de hel. De verkopers van kerkelijke ambten, de simonisten, bevinden zich in de achtste cirkel.

Voorbij de poort is een gebied waarin zich de overledenen bevinden die tijdens hun leven geen keuze hebben gemaakt tussen goed en kwaad. Zij bevinden zich nog niet in de echte hel, maar zijn gedoemd eeuwig als gekken rond te rennen achter een banier aan, onderwijl geplaagd door wespen.

Verdoemde zielen worden de rivier de Acheron overgezet door Charon, de veerman van de doden uit de Griekse mythologie. Deze weigert de levende Dante over te zetten. Dante raakt echter bewusteloos bij een aardbeving en wordt wakker op de andere oever.
Limbo (voorgeborchte)

De eerste kring is het limbo of voorgeborchte (canto 4). Hier bevinden zich de deugdzame heidenen, waaronder Vergilius. Omdat zij niet gedoopt zijn, hebben ze geen toegang tot de hemel. Echter, ze worden niet gekweld door duivels, omdat ze geen kwaad verricht hebben; hun straf is een eeuwig leven in duisternis, verstoken van de goddelijke liefde.

In het limbo bevinden zich onder anderen Averroes, Cicero, Euclides, Homerus, Ovidius, Socrates, Plato en Saladin, maar ook mythische figuren als Aeneas. Het limbo is ook Vergilius' gebruikelijke verblijfplaats, die hij voor de gelegenheid mag verlaten om Dante de weg te wijzen. De bijbelse aartsvaderen (zoals Adam, Abraham, Koning David) verbleven aanvankelijk in het limbo, maar zijn er door Christus vandaan gehaald.
Koning Minos (onmatigen)

In de tweede kring staat koning Minos klaar om de zielen die binnenkomen te berechten en ze tot de juiste kring te veroordelen (canto 5). Ook in de Griekse mythologie werd Minos gezien als een van de drie rechters van de onderwereld.

In deze kring woedt een eeuwige storm, die de zielen voortblaast van de wellustigen, die hun erotische verlangens niet konden beheersen; o.a. Francesca da Rimini, Cleopatra VII en koningin Dido van Carthago. (Overigens pleegden de laatste twee zelfmoord, maar ze zijn blijkbaar niet bij de zelfmoordenaars in de zevende kring geplaatst.)

In de derde kring, waar het eeuwig regent, bevinden zich de vraatzuchtigen, die bewaakt en gemarteld worden door Cerberus (canto 6).

In de vierde kring duwen de hebzuchtigen en de verkwisters zware lasten zinloos heen en weer (canto 7). Vgl. Sisyphus.

De vijfde kring bevat de moerassige Styx, waarin de agressievelingen elkaar tot in eeuwigheid bevechten. De wrokkigen liggen onder water.
De stad van Dis (geweldplegers)

Phlegyas brengt Dante en Vergilius over de Styx (canto 8). Nadat een engel de poort geopend heeft (canto 9), komen ze in de stad van Dis (een van de Latijnse namen van de god Hades), waar de geweldplegers gestraft worden. Het eerste deel van Dis, de zesde kring van de hel, is een grafveld met brandende open graven, waarin de ketters liggen (o.a. Epicurus in canto 10).

In de zevende kring lijden de geweldplegers. Deze kring is onderverdeeld in drie delen:

In het eerste deel bevinden zich degenen die geweld hebben gepleegd tegen anderen (canto 12); hetzij lichamelijk, hetzij tegen het bezit van een ander. Zij liggen in een kolkende bloedrivier, de Phlegeton, en worden bewaakt door centauren. In de Phlegeton ligt o.a. Attila de Hun. Nessus brengt de dichters de rivier over.
Het volgende deel is een woud, bestaande uit in bomen veranderde zelfmoordenaars, die geweld tegen zichzelf gepleegd hebben (canto 13). Hun zonde is dat zij hun door God gegeven leven niet gewaardeerd hebben. Ze worden gestraft door harpijen, die hun scherpe klauwen in de takken zetten, waarbij de bomen bloeden. Als Dante een tak van een struik afbreekt spreekt deze tegen hem. Dit is gebaseerd op een scène in de Aeneis, waar een struik die op een graf groeit bloedt en spreekt namens de dode, na het afbreken van een tak. Andere zelfmoordenaars, die tevens verkwisters waren, rennen door het bos, opgejaagd door jachthonden die hen willen verscheuren. De zelfmoordenaars verschillen in één belangrijk opzicht van de andere zondaars: op de jongste dag zullen de andere gekwelde zielen hun lichaam weer gaan bewonen, wat hun pijnen verhevigt. De lichamen van de zelfmoordenaars zullen echter aan hun nieuwe boomlichamen worden opgehangen.
In het derde deel lijden de godslasteraars, die geweld plegen tegen God, de sodomieten, die geweld plegen tegen de natuur, en de woekeraars, die geweld plegen tegen de kunst (canto 14-17). Zij rennen rond in een woestijn, terwijl vuur op hun hoofden regent. Een van de sodomieten is Dantes vriend en leermeester Brunetto Latini, die Dante voorspelt dat hij verbannen zal worden.

De malebolge (bedriegers)

De achtste kring van de hel heet malebolge, Italiaans voor 'buidels van het kwaad'. de dichters bereiken deze kring, die een diepe en steile afgrond vormt, vliegend op de rug van de draak Geryones. Er zijn tien 'buidels', kloven, voor tien soorten bedriegers:

Verleiders en koppelaars lopen in tegengestelde richting door de eerste malebolgia, letterlijk opgezweept door duivels (canto 18).
De vleiers baden in drek in de tweede kloof.
De derde kloof is gevuld met simonisten, waaronder paus Nicolaas III (canto 19). Deze paus, die op zijn kop in een gat in de grond zit waar alleen zijn brandende voeten uitsteken, herkent Dante niet en vraagt of zijn opvolger misschien is gearriveerd. Bedoeld wordt Dantes vijand paus Bonifatius VIII, die in 1300 nog in leven was. Nicolaas voorspelt ook de latere komst van paus Clemens V naar deze regionen. Beiden zullen bovenop Nicolaas gestapeld worden, net als onder hem een hele stapel zondige pausen begraven is.
In de vierde kloof lopen magiërs, heksen en zieners rond, waaronder Tiresias (canto 20). Hun hoofd is achterstevoren op hun nek gezet.
De vijfde kloof bevat een bad van kokend pek, gevuld met corrupte politici en ambtenaren (canto 21-22). Ook worden zij belaagd door duivels met hooivorken.
In de zesde kloof lopen de huichelaars rond in loden pijen, die aan de buitenkant een gouden glans vertonen (canto 23). Kajafas en andere leden van het Sanhedrin die Christus naar Pontius Pilatus zonden zijn aan de grond genageld in een kruishouding.
De dieven lijden in de zevende kloof (canto 24-25). Zij ontbranden spontaan, waarna ze weer uit hun as herrijzen, en ze worden belaagd door slangen. Eén dief versmelt met een vuurspuwende slang tot een draakachtig wezen.
De kwade raadgevers branden in de achtste kloof (canto 26-27). Onder hen is Odysseus, die de Trojanen bedroog met het Paard van Troje (de Trojanen zijn volgens de Aeneis de stamvaders van de Romeinen). In deze kring bevinden zich ook de simonisten, verkopers van kerkelijke ambten.
In de negende kloof lijden de schismatici, onder wie Mohammed en Ali (canto 28-29). De stichting van de islam werd beschouwd als een splitsing in het christendom, omdat Mohammed volgens de middeleeuwers eerst een christelijke priester zou zijn geweest. De splitsers worden verminkt (Mohammeds romp wordt opengereten, net als Ali's hoofd) door een duivel met een zwaard. Vervolgens maken ze een rondgang door de hele kloof, waarbij hun wonden helen, tot ze weer bij de duivel uitkomen.
De tiende en laatste kloof is de verblijfplaats van alchemisten en vervalsers (canto 29-30). Zij lijden aan gruwelijke kwalen.

Cocytus (verraders)

Voorbij de malebolge ligt de Cocytus, de negende kring en daarmee het diepste punt van de hel. om er te komen moet Dante een gebied passeren waar een groep reuzen geketend zit als straf voor hun opstand tegen God (canto 31). Deze reuzen zijn gebaseerd op zowel de mythologische giganten en titanen als op de bijbelse nefilim. de reus Antaios tilt Dnte en Vergilius omlaag naar het bevroren meer waarin de verraders vastzitten. het is verdeeld in vier delen, genoemd naar beruchte verraders:

Caina, naar Kaïn, de broedermoordenaar uit Genesis: verraders van familie (canto 32).
Antenora, naar Antenor, verrader van de Trojanen tijdens de Trojaanse oorlog: landverraders (canto 33). Dante schopt een verrader van de Welfen in het gezicht. Ook een Ghibellijnse verrader blijkt hier te zijn.
Ptolemaea, naar Ptolemaeus, landvoogd van Jericho in I Makkabeeën: verraders van gasten.
Giudecca of Judecca, naar Judas: verraders van hun meester (canto 34). Meest prominente aanwezigen zijn Judas, verrader van Christus; Brutus en Cassius, verraders van Julius Caesar; en Lucifer, verrader van God. Lucifer, ooit een zesvleugelige serafijn, is nu een driekoppige, harige reus. Door met zijn zes vlerken te wapperen veroorzaakt hij de kille wind die de Cocytus in ijs verandert, en in zijn drie bekken verslindt hij Judas, Brutus en Cassius.

De dichters klimmen over Lucifers lijf naar een spelonk die naar de andere kant van de aarde leidt.

Het moest er eens van komen; De Hel van Dante kon niet ongelezen in mijn boekenkast (in dit geval, op mijn Kindle) blijven staan. Voor de titel alleen al wilde ik het lezen, maar door herhaalde verwijzingen naar dit boek in colleges van zowel filosofie als kunstwetenschappen, was mijn nieuwsgierigheid helemaal gewekt.

Een dergelijk boek lees je natuurlijk niet als ontspannende literatuur, maar toch was het verrassend aangenaam lezen, voornamelijk door de achtergrondkennis die ik er van had uit de colleges, uit het voorwoord van het werk en uit het artikel op Wikipedia.

De negen stadia van de hel in Lego-blokjes:
Geek Art Gallery: http://geekartgallery.blogspot.be/2012/08/lego-creation-dantes-inferno.html?m=1 ( )
1 stem | Nadyne03 | Feb 27, 2012 |

» Andere auteurs toevoegen (252 mogelijk)

AuteursnaamRolType auteurWerk?Status
Dante AlighieriAuteurprimaire auteuralle editiesbevestigd
Barceló, MiquelIllustratorSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Bego, HarrieRegisterSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Bellomo, SaverioRedacteurSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Binyon, LaurenceVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Boeken, H.J.VertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Bosco, UmbertoRedacteurSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Botticelli, SandroIllustratorSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Bremer, FredericaVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Brouwer, RobVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Carson, CiaranVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Caruso, SantiagoArtiest omslagafbeeldingSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Cary, Henry FrancisVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Chiavacci Leonardi, A. M.RedacteurSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Ciardi, JohnVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Crespo, ÁngelVoorwoordSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Doré, GustaveIllustratorSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Durling, Robert M.VertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Eikeboom, RogierSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Ellis, SteveVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Esolen, AnthonyVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Freccero, JohnVoorwoordSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Halpern, DanielRedacteurSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Hollander, JeanVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Hollander, RobertVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Inglese, GiorgioRedacteurSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Janssen, JacquesVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Kirkpatrick, RobinEditor & TranslatorSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Kops, ChristinusVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Kuenen, WilhelminaIntroductieSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Longfellow, Henry WadsworthVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
MacAllister, Archibald T.IntroductieSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Mandelbaum, AllenVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Mazur, MichaelIllustratorSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Moser, BarryIllustratorSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Musa, MarkVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Norton, Charles EliotVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Phillips, TomSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Pinsky, RobertVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Pipping, AlineVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Reggio, GiovanniRedacteurSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Rensburg, J.K.VertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Rooy, Ronald deIntroductieSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Rutgers, JacoBeeldredactieSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Sayers, Dorothy L.VertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Scialom, MarcVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Scott-Giles, C. W.MapsSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Sibbald, James RomanesVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Sinclair, John D.VertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Singleton, Charles S.VertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Tiggelen, Chrisjan vanIllustratorSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Tiller, TerenceRedacteurSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Williams, HeathcoteVertellerSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Williams, HeathcoteSecundaire auteursommige editiesbevestigd
Wright, S. FowlerVertalerSecundaire auteursommige editiesbevestigd

Is opgenomen in

Bevat

Is herverteld in

Heeft de bewerking

Wordt geparodieerd in

Inspireerde

Heeft als een commentaar op de tekst

Heeft als studiegids voor studenten

Je moet ingelogd zijn om Algemene Kennis te mogen bewerken.
Voor meer hulp zie de helppagina Algemene Kennis .
Gangbare titel
Oorspronkelijke titel
Alternatieve titels
Oorspronkelijk jaar van uitgave
Mensen/Personages
Belangrijke plaatsen
Belangrijke gebeurtenissen
Verwante films
Prijzen en eretitels
Informatie afkomstig uit de Engelse Algemene Kennis. Bewerk om naar jouw taal over te brengen.
Motto
Opdracht
Eerste woorden
Het doel van deze vertaling is den Nederlandschen lezer in kennis te stellen met den volledigen inhoud van Dante's Gedicht.
Op het midden van den weg onzes levens, hervond ik mij in een donker woud, omdat de Rechte Weg verloren was.
Citaten
Laatste woorden
(Klik om weer te geven. Waarschuwing: kan de inhoud verklappen.)
Ontwarringsbericht
Informatie afkomstig uit de Engelse Algemene Kennis. Bewerk om naar jouw taal over te brengen.
This work contains the first cantica of Dante's Comedy. Please do not combine it with other works containing the other cantica
Uitgevers redacteuren
Auteur van flaptekst/aanprijzing
Oorspronkelijke taal
Gangbare DDC/MDS
Canonical LCC
Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.

Geen bibliotheekbeschrijvingen gevonden.

Boekbeschrijving
Haiku samenvatting

Populaire omslagen

Snelkoppelingen

Waardering

Gemiddelde: (4.07)
0.5 5
1 25
1.5 10
2 107
2.5 24
3 434
3.5 79
4 854
4.5 100
5 987

Ben jij dit?

Word een LibraryThing Auteur.

Penguin Australia

5 edities van dit boek werden gepubliceerd door Penguin Australia.

Edities: 0140440062, 0142437220, 0140448950, 0451531396, 0141195150

Indiana University Press

2 edities van dit boek werden gepubliceerd door Indiana University Press.

Edities: 0253209307, 0253332141

NYRB Classics

Een editie van dit boek werd gepubliceerd door NYRB Classics.

» Informatiepagina uitgever

W.W. Norton

Een editie van dit boek werd gepubliceerd door W.W. Norton.

» Informatiepagina uitgever

Arcade Publishing

Een editie van dit boek werd gepubliceerd door Arcade Publishing.

» Informatiepagina uitgever

Tantor Media

Een editie van dit boek werd gepubliceerd door Tantor Media.

» Informatiepagina uitgever

Recorded Books

Een editie van dit boek werd gepubliceerd door Recorded Books.

» Informatiepagina uitgever

 

Over | Contact | LibraryThing.com | Privacy/Voorwaarden | Help/Veelgestelde vragen | Blog | Winkel | APIs | TinyCat | Nagelaten Bibliotheken | Vroege Recensenten | Algemene kennis | 180,258,394 boeken! | Bovenbalk: Altijd zichtbaar