Tabellen en grafieken over de bibliotheek van jordantaylor