Webservices API Documentation

CommonKnowledge and Venue data from LibraryThing

Versie 1.1

De huidige stabiele versie voor de LibraryThing Services API is 1.1.
Je kunt je API oproepen naar een specifieke versie verwijzen door het pad in het verzoek te veranderen.

Formats voor vragen

REST

Dit format is een eenvoudige HTTP GET of POST actie en verwacht informatie over methode. Aanvragen moeten aan de volgende indeling voldoen:

http://www.librarything.com/services/rest/[versie]/index.php?[method_name]& [argumenten met sleutel=waarde moeten gescheiden worden door ampersands]&apikey=[jouw API sleutel]

voorbeeld:

http://www.librarything.com/services/rest/1.1/?method=librarything.ck.getwork&id=1060&apikey=a49861edda22e6bf396b0e04bc34da3b

Standaard krijgen REST verzoeken een REST respons.

Formats voor antwoorden

REST

Deze reactie is een XML blok.

Dit is een voorbeeld REST antwoord voor het werk Jonathan Strange & Mr. Norrell

JSON (binnenkort)

Deze reactie is een text string in Javascript Object Notation (JSON).
Hoewel oorspronkelijk ontworpen als een draagbare data oplossing voor Javascript, kunnen de meeste andere talen ook gebruik maken van het format.

Opmerkingen

Limits

Je bent beperkt tot een maximum van 1,000 aanvragen per dag.